Erasmus +/ POWER

Projekt i jego założenia

Znalezione obrazy dla zapytania: fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój logo"Znalezione obrazy dla zapytania: " power frse logo"  Znalezione obrazy dla zapytania: europejski fundusz społeczny"

 

„ Będąc na tropie sukcesu i zadowolenia ucznia” – Mobilność kadry edukacyjnej szkolnej.

   Od 1 czerwca 2017 r realizowaliśmy projekt programu POWER Akcja KA1 Edukacja szkolna Mobilność kadry edukacji szkolnej „Będąc na tropie sukcesu i zadowolenia ucznia ” .Projekt przeznaczony był dla nauczycieli i kadry szkolnej zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji i zdobywaniem nowej wiedzy na kursach zagranicznych w całości finansowanych przez Unię Europejską w ramach pozyskanego grantu. Kadra ucząca w ciągu całego okresu trwania projektu wyjeżdżała  na szkolenia z zakresu ICT, motywacji ucznia a także na szkolenia metodyczne. Brała także udział w obserwacjach zajęć i metod pracy z uczniami zdolnymi oraz mającymi kłopoty w nauce. Nawiązaliśmy współpracę ze szkołą w Funchal na Maderze oraz z placówką mieszczącą się w Manisie w Turcji. Koordynatorem projektu była nauczycielka języka angielskiego Ewelina Molenda-Dziedzic

Informacje o projekcie

Dlaczego taki projekt?

Niniejszy projekt był wynikiem zapotrzebowania naszej szkoły na rozwój w dziedzinach: podniesienie kompetencji nauczycieli, zmiana tradycyjnych metod nauczania na nauczanie bardziej kreatywne wykorzystujące nowoczesnych technologii oraz innowacyjne metody, otwarcie na Europę i zwiększenie liczby projektów międzynarodowych, wzrost kompetencji dydaktyczno-pedagogicznych nauczycieli.

Rozwój umiejętności nauczycieli , to inwestycja w rozwój uczniów. Potrzeby rozwojowe kadry nauczycielskiej były bezpośrednio związane z przeprowadzoną wcześniej diagnozą potrzeb ucznia.

Jednym z zamierzonych celów głównych projektu było wzbudzenie zainteresowania lekcjami oraz zmotywowanie uczniów do pracy, pobudzenie wiary we własne możliwości. Zdobyte umiejętności, podniesienie kompetencji językowych, kształtowanie otwartości na różnorodność językową i kulturową, wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz innowacyjnych metod nauczania – to kompetencje pozwalające na zmiany w metodach nauczania.

Bezpośrednimi uczestnikami projektu w latach 2017-2019 byli  nauczyciele języków obcych oraz nauczyciele uczący na różnych etapach edukacyjnych, a także inni nauczyciele zainteresowani tematyką projektu. Zadania podjęte w projekcie odzwierciedlały nasze bieżące potrzeby rozwojowe podyktowane potrzebami uczniów.

W perspektywie długofalowej spodziewany wpływ projektu to wprowadzenie w naszej szkole CLIL( nauczanie przedmiotów lub wybranych ich elementów w językach obcych).

Niewątpliwie zmiana metod nauczania poprzez wykorzystanie ICT na lekcjach będzie miała bezpośrednie przełożenie na wzrost motywacji ucznia oraz jego zainteresowania lekcji.

Pokaż więcej
Close
Skip to content