AktualnościNauka

Konkurs Fotograficzny ,,Wojkowice w barwach lata’’

Przed nami ostatnia edycja Konkursu Fotograficznego ,, Pory roku w Wojkowicach „.

Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Burmistrz Miasta Wojkowice Tomasz Szczerba Atrakcyjne Wojkowice.

Zapraszają do udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM ,,Wojkowice w barwach lata ”

Konkurs jest adresowany do: uczniów klas I-III oraz uczniów klas IV-VIII.

Celem konkursu jest kształtowanie wrażliwości na piękno, promowanie wśród dzieci i młodzieży sztuki wypowiedzi artystycznej oraz zachęcanie do twórczych rozwiązań tematu konkursowego.

Prace należy wysłać do 20.09.2022 r. na e-mail: matematykana6b@wp.pl.

Pozostałe informacje znajdują się w regulaminie

REGULAMIN KONKURSU

                 „Wojkowice w barwach lata’’                 

 

Honorowym Patronem Konkursu jest  Burmistrz Miasta Wojkowice Tomasz Szczerba 

 1. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu fotograficznego pod tytułem „Wojkowice w barwach lata” jest

 • Burmistrz Miasta Wojkowice- Tomasz Szczerba;
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Wojkowicach.
 1. Uczestnicy konkursu

Konkurs jest adresowany do:

 • uczniów klas I-III;
 • uczniów klas IV-VIII.
 • Cele konkursu:
 • kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody;
 • promowanie wśród młodzieży sztuki wypowiedzi artystycznej za pomocą fotografii;
 • zachęcanie do twórczych rozwiązań tematu konkursowego.
 1. Zasady i warunki uczestnictwa w konkursie:
 2. Przedmiotem konkursu są samodzielnie wykonane fotografie, które są oryginałami;
 3. W konkursie mogą być przedstawione jedynie te prace, które nie zostały wcześniej publikowane ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie;
 4. Zgłaszane fotografie mogą być wykonane aparatem fotograficznym, jak również aparatem wbudowanym w telefon komórkowy czy tabletem (przy czym zdjęcia bardzo słabej jakości będą dyskwalifikowane);
 5. Technika wykonania fotografii jest dowolna;
 6. Prace zapisane w formacie JPEG, PNG lub PDF należy wysłać mailem na adres matematykana6b@wp.pl do dnia 20 września 2022 roku. Wiadomość należy zatytułować: „Wojkowice w barwach lata’’, imię i nazwisko autora oraz klasa (‘’Wojkowice w barwach lata’’- Marta Możdżeń, klasa 3a)
 7. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs 1 fotografie;
 8. Jeśli na fotografiach konkursowych widnieje wizerunek człowieka, to uczestnik oddając fotografię, zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na fotografii, wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku;
 9. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie fotografii na wystawie pokonkursowej oraz w publikacjach związanych z konkursem, a także na stronie internetowej szkoły oraz jej profilu Facebook.

 

 1. Termin i miejsce składania prac

Prace wykonane zgodnie z wymogami organizatora należy przesłać na email: matematykana6b@wp.pl do dnia 20.09.2022 r.

 1. Termin rozstrzygnięcia konkursu:
 2. Oceny złożonych prac dokona komisja powołana przez organizatora,
 3. Komisja wyłoni laureatów do dnia 09.2022r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu
 1. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz wyłonienie laureatów dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
 2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. W możliwie najkrótszym terminie laureaci zostaną powiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu.
 3. Wyniki zostaną ogłoszone także na stronie internetowej oraz Facebook’ u szkoły.
 4. Prace będą oceniane wg. następujących kryteriów:
 • zgodność z tematem;
 • interpretacja tematu, pomysłowość i oryginalność;
 • ogólne wrażenia estetyczne, artystyczne.
 • Nagrody
 1. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody oraz wyróżnienia.
 2. Fundatorem nagród jest Burmistrz Miasta Wojkowice- Tomasz Szczerba oraz SKO- Szkolna Kasa Oszczędności.

 

 

 

Pokaż więcej

Podobne Artykuły

Back to top button
Skip to content