Erasmus +/ POWER

Podsumowanie projektu

.Znalezione obrazy dla zapytania: fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój logo"Znalezione obrazy dla zapytania: " power frse logo"  Znalezione obrazy dla zapytania: europejski fundusz społeczny"

„ Na tropie sukcesu, akceptacji i zadowolenia ucznia”– projekt w Szkole Podstawowej nr 3  w Wojkowicach zakończony.

    W roku szkolnym  2017/18 oraz 2018/19 w Szkole Podstawowej nr 3 w Wojkowicach realizowany był projekt p.t.” Na tropie sukcesu, akceptacji i zadowolenia ucznia” mający na celu podniesienie  kompetencji zawodowych  kadry edukacyjnej oraz wzbogacenie  jej doświadczenia  zawodowego.

Podczas działań projektowych, nauczyciele wzięli udział w wielu szkoleniach. Wyjechali do Portugalii, Włoch i Turcji, gdzie mieli okazję obserwować zajęcia i metody motywujące uczniów. W szkole na Maderze nauczyciele mieli  przyjemność przyglądać się pracy szkoły w Funchal, w której uczyło się  ok. 1600 uczniów.  W centrum zainteresowania był  uczeń i działania, które mogły budować jego motywację do nauki. Uczniowie, których spotkano  na zajęciach i szkolnych korytarzach byli spontaniczni, samodzielni, uśmiechnięci i otwarci. Obserwacje zajęć i rozmowy z opiekunami projektu pokazały, że w szkole jest dobra organizacja pracy i obowiązują jasne dla wszystkich zasady. Dużą uwagę przyciągło skupienie się w pracy wychowawczej na kilku priorytetach, które są podstawą do planowania działań z uczniami. W pracy tej  istotna jest :

– praca zespołowa- widziałyśmy to na poziomie pracy nauczycieli i uczniów,

– indywidualizacja pracy z uczniem, wynikająca z potrzeb i możliwości uczniów,

– wzmacnianie poczucia wartości uczniów,

– budowanie odpowiedzialności uczniów z siebie i otaczający świat,

– łączenie nauki z praktyką.

Była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń. Szkolenia dotyczyły również praktycznego zastosowania laptopów, tabletów oraz Internetu w nauczaniu. Nauczyciele uczyli się w jaki sposób wykorzystanie Internetu korzystnie wpłynie na ucznia, jakie narzędzia go zaciekawią, jakich aplikacji użyć, aby uczeń skorzystał z lekcji jak najwięcej , wykorzystując jednocześnie swoje umiejętności ?   Dwujęzyczność na zajęciach – to z kolei temat szkolenia podjętego na Cyprze w gronie międzynarodowym. Rezultatem  podjętych szkoleń są zmiany, które były oczekiwane zarówno przez uczniów jak i przez rodziców.

Powstał program autorski z zakresu motywacji p.t.” I Ty też możesz”,  w ramach którego w szkole odbyły się warsztaty z motywacji dla nauczycieli  i  uczniów , były też zajęcia z technik uczenia się. Przede wszystkim  po raz pierwszy  udało się zorganizować  „Dialog trójstronny”, podczas którego dyskutowano  o  dobrej lekcji, a także pracowano nad tym, co mogą zrobić uczniowie, nauczyciele i rodzice, aby motywacja ucznia rosła? Spotkanie było bardzo owocne.  Wnioski każdej ze stron były bardzo interesujące i na pewno przyczynią się do zadowolenia każdej ze stron.

Realizacja programu „ I Ty też możesz” wpływa korzystnie na kompetencje kluczowe uczniów , gdyż dalsze jego etapy, to głównie umiejętność uczenia się, czyli planowanie, organizowanie i  podejmowanie decyzji. Zdobycie tych umiejętności pozwoli uczniowi na własny rozwój.

Innowacja polegająca na wykorzystaniu Internetu w nauczaniu, to kolejny pomysł, aby zachęcić i zmotywować uczniów do większej aktywności , a także, aby uatrakcyjnić lekcje. Do realizacji tej innowacji szkoła zakupiła uczniom tablety, z których będą korzystać na lekcjach. Technologie informacyjno– komunikacyjne  mogą być wykorzystywane na wiele sposobów, w zależności  od potrzeb uczniów i celów zajęć.  Zachęcamy do skorzystania z dobrych praktyk lekcji z TIK, które można znaleźć na stronie internetowej naszej szkoły.

Ostatnią innowacją  jest dwujęzyczność na lekcjach. Głównym założeniem tej metody jest jednoczesne przekazywanie treści z dziedziny nauczanego przedmiotu i elementów języka obcego.  Clil będzie wdrażany w naszej szkole od września 2019 roku, co jest z całą pewnością nowoczesną metodą nauczania, mimo  że w Polsce istnieje już od 15 lat.

Zmiany są nieuniknione, a co najważniejsze, wynikają z potrzeby  dostosowania umiejętności uczniów do otaczającego ich świata.

Zachęcamy  wszystkie placówki edukacyjne do udziału w realizacji projektów „ Erasmus+”.  Uzyskanie nowych kompetencji, wsparcie doskonalenia zawodowego na rzecz innowacyjności, wzrost umiejętności językowych czy wiedzy na temat innych krajów – to tylko jedne z wielu zalet takich projektów. Stawiamy na własny rozwój, co bezpośrednio przełożone zostaje na potrzeby naszej szkoły.

Ewelina Molenda-Dziedzic

 

Wyjazd na Maderę

Na Maderze miałyśmy przyjemność przyglądać się pracy szkoły w Funchal, w której uczyło się  ok. 1600 uczniów.

Interesował nas uczeń i działania, które mogły budować jego motywację do nauki. Uczniowie, których spotkaliśmy na zajęciach i szkolnych korytarzach byli spontaniczni, samodzielni, uśmiechnięci i otwarci.

Obserwacje zajęć i rozmowy z opiekunami projektu pokazały, że w szkole jest dobra organizacja pracy i obowiązują jasne dla wszystkich zasady.

To, co zwróciło naszą uwagę to skupienie się w pracy wychowawczej na kilku priorytetach, które są podstawą do planowania działań z uczniami.

Istotne w pracy szkoły są na pewno:

– praca zespołowa- widziałyśmy to na poziomie pracy nauczycieli i uczniów,

– indywidualizacja pracy z uczniem, wynikająca z potrzeb i możliwości uczniów,

– wzmacnianie poczucia wartości uczniów,

– budowanie odpowiedzialności uczniów z siebie i otaczający świat,

– łączenie nauki z praktyką.

 

Wracając do pierwszego spostrzeżenia, pokażę misję szkoły, która zrobiła na nas wrażenie- była przemyślana, określona w bardzo prosty sposób i upowszechniona w szkole. Odnosiła się do tradycji i teraźniejszości Portugalii i Madery, wskazywała najistotniejsze wartości, postawy, które szkoła chce kształtować, autorytety, które promuje.

Doskonalenie pracy zespołowej dzieje się w różnych przestrzeniach szkolnych. Jest akceptowane przez całą społeczność szkolną.  Przykładem może być wzajemne uczenie się uczniów w parach- ucznia zdolnego i ucznia z problemami. Uczeń zdolny bierze na siebie współodpowiedzialność za uczenie się efekt pracy innej osoby, jest za to gratyfikowany, poświęca temu część lekcji. Pozostałą część zajęć poświęca na rozwiazywanie zadań dla uczniów zdolnych, które wybiera z zestawu wskazanego przez nauczyciele. Nauczyciel i asystent wspierają i organizują pracę uczniów- aktywność leży po ich stronie.

Uczniowie mają możliwość zaproponowania na niektórych lekcjach swoich scenariuszy do tematów, które wcześniej przedstawia im nauczyciel.

Doskonaleniu pracy zespołowej służą też projekty realizowane na różnych lekcjach- ich efekty widać na szkolnych korytarzach.

Uczniowie wspólnie przy pomocy nauczycieli i pracowników szkolnych założyli ogród, ponieważ nie podobała się im niezagospodarowana przestrzeń za szkołą. Uprawiają w nim owoce, kwiaty i warzywa. Uczą się dzięki temu nie tylko współpracy, ale również planowania swojej pracy, przedsiębiorczości, biologii. Samodzielnie sprzedają plony i kupują nasiona i sadzonki na kolejny rok. W ogrodzie widać też dużą świadomość ekologiczną – duża część infrastruktury ogrody powstała z surowców wtórnych. Ogród to miejsce pracy uczniów zainteresowanych, ale również tych, sprawiają kłopoty wychowawcze.

Efekty pracy uczniów widać też na każdym korytarzu. Są dowodem na rozbudzanie kreatywności, wyobraźni uczniów i wrażliwości artystycznej.  Promuje się twórczość uczniów – eksponowanie tak wielu prac ma dać poczucie sukcesu każdemu uczniowi. Korytarze to szkolna galeria sztuki- prace są wykonane w różnych technikach, dostosowanych do różnych możliwości uczniów.

Z relacji nauczycieli i naszych obserwacji wynika, że dla nich ważna jest nauka w przestrzeni publicznej. W programie nauczania istotne są cykliczne zajęcia w muzeach, terenie czy przedsiębiorstwach. Np. w Muzeum Wielorybnictwa poznają historię wyspy, mają lekcje biologii i ekologii. Szkoła realizuje te zajęcia dzięki wsparciu lokalnych fundacji.

Zauważyłyśmy też, że organizacja pracy szkoły i sposób traktowania uczniów sprzyjają budowaniu samodzielności i poczucia odpowiedzialności uczniów.

Szkolna infrastruktura sprzyja indywidulanej nauce- w pokojach cichej nauki uczą się uczniowie kierowani przez nauczycieli.  Uczniowie spokojnie zachowują się na przerwach, organizując sobie czas w przytulnych „kącikach”, kawiarence lub na terenie wokół szkoły.

Nauczyciele i rodzice nie wyręczają uczniów w sprawach organizacyjnych.  W każdej klasie uczniowie mają asystenta, który wspiera uczniów i nauczyciela w procesie uczenia się ( w grupie uczniów niepełnosprawnych każdy uczeń ma swojego asystenta ).

W trakcie lekcji uczeń z problemem z koncentracją może spędzić część lekcji w innej sali, np. komputerowej pod opieką innego nauczyciela.

Wiele z tych działań trudno przenieść do naszej rzeczywistości, ale nad niektórymi z nich, jak np. uczeniem współpracy w szerszym zakresie czy budowaniem samodzielności i poczucia odpowiedzialności uczniów już pracujemy.

 

 

Prezentacja rezultatów

 

Pokaż więcej
Back to top button
Skip to content