AktualnościUncategorized

Porady pedagoga szkolnego

Drodzy Uczniowie!

 Okres pandemii, nauki zdalnej to trudny czas dla nas wszystkich. Jeśli ktoś z Was ma jakiś problem, nie radzi sobie z nauką, swoimi emocjami lub po prostu chciałby z kimś porozmawiać, to zachęcam do kontaktu.

Proszę o wiadomość na dzienniku elektronicznym lub za pomocą Platformy Teams. Oferuje możliwość pomocy w formie:

 • porad, wskazówek
 • rozmów indywidualnych
 • konsultacji

 

Życzę Wam wszystkim i każdemu z osobna wytrwałości i zdrowia.

Pozdrawiam i przesyłam dużo pozytywnej energii.

pedagog szkolny p. Sylwia


Drodzy Rodzice!

Okres pandemii, nauki zdalnej Państwa dzieci to trudny czas dla nas wszystkich. Jeśli ktoś z Państwa ma jakieś pytania, potrzebuje porady i wsparcia zachęcam do kontaktu.

Proszę o informację na dzienniku elektronicznym. Oferuje możliwość pomocy w formie:

 • porad, wskazówek,
 • indywidualnych rozmów i konsultacji.

 

Życzę Państwu dużo zdrowia i spokoju. Pozdrawiam

 

                                                    pedagog szkolny S. Stępień

 


DRODZY RODZICE!

Jeśli zauważyliście, że Wasze dziecko ma problemy z czytaniem, pisaniem lub liczeniem, popełnia przy tym liczne i różne błędy, może to wskazywać, iż należy ono do grupy uczniów mających specyficzne trudności w nauce, takie jak:

 • dysleksja,
 • dysortografia,
 • dysgrafia,
 • dyskalkulia

Czasem, zdarza się tak, że niektóre dzieci mają problem z opanowaniem tych umiejętności. Mimo, iż ich rozwój intelektualny słuch i wzrok są prawidłowe. Dziecko stara się i pracuje, nauczyciele pomagają, a Państwo je wsparcie, to nie osiąga sukcesu. Co wtedy?

Zdaniem Polskiego Towarzystwa Dysleksji: “Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu ujawniają się dopiero w szkole, podczas gdy już w okresie przedszkolnym można zauważyć objawy, które cechują tzw. dzieci ryzyka dysleksji”:

 • opóźniony rozwój mowy;
 • mała sprawność i koordynacja ruchów podczas zabaw ruchowych, samoobsługi, rysowania i pisania (brzydkie pismo);
 • wadliwa wymowa, trudności z wypowiadaniem złożonych słów, błędy gramatyczne;
 • trudności z różnicowaniem głosek podobnych oraz z wydzieleniem sylab, głosek ze słów i ich syntezą;
 • trudności z wykonywaniem układanek i odtwarzaniem wzorów graficznych;
 • Oburęczność;
 • mylenie prawej i lewej ręki;
 • trudności w czytaniu pomimo dobrej inteligencji oraz braku zaniedbania środowiskowego i dydaktycznego;
 • trudności z opanowaniem poprawnej pisowni: pismo zwierciadlane, mylenie liter podobnych pod względem kształtu (p-b-d-g), liter odpowiadających głoskom zbliżonym fonetycznie, opuszczanie liter, błędy ortograficzne pomimo znajomości zasad ortografii- Polskie Towarzystwo Dysleksji.

Symptomy dysleksji u dzieci w wieku wczesnoszkolnym:

 • kłopoty z dzieleniem na sylaby i rozróżnianiem głosek w wyrazach
 • problemy z poprawnym wymawianiem wielosylabowych słów
 • mała precyzja ruchów dłoni, nieumiejętność wiązania kokardki, cięcia nożyczkami po śladzie
 • nieprawidłowy uchwyt kredki lub narzędzia pisarskiego
 • nieprawidłowy kierunek kreślenia linii i liter
 • problem z rysowaniem i odtwarzaniem szlaczków
 • mylenie liter kształtopodobnych (m-n-u, p-b-d-g, l-ł-t)
 • słaba orientacja w przestrzeni (nad, pod, za, obok) i w czasie (pory dnia)
 • słabe zapamiętywanie liter, cyfr i kształtów geometrycznych
 • ubogie słownictwo
 • liczne błędy gramatyczne
 • kłopoty z uczeniem się sekwencji (wierszyki, dni tygodnia, miesiące.
 • niskie różnicowanie głosek podobnie brzmiących (z-s, g-k, p-b, t-d)
 • nieestetyczne próby pisania
 • niska sprawność ręki piszącej
 • brak ustalonej stronności ciała i dominującej ręki
 • kłopot z opanowaniem zegara
 • niska koordynacja ruchowa
 • problem z nauczeniem się jazdy na rowerze i łapaniem piłki

“Jestem rodzicem dziecka z dysleksją”. Najważniejsze informacje i wskazówki dla rodzica oraz praktyczne ćwiczenia do pracy z dzieckiem. Opracowanie Marta Badowska. Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON.

Symptomy dysleksji u dzieci starszych (9–12 lat)

 • trudności z płynnym czytaniem
 • trudności z rozumieniem czytanych treści
 • wolne tempo dekodowania wyrazów
 • mylenie liter w wyrazach
 • nieortograficzny zapis wyrazów
 • mylenie znaków i cyfr w matematyce
 • kłopoty z podstawianiem do wzoru
 • trudności w nauce geometrii i poruszaniu się na mapie
 • problem z nauczeniem się tabliczki mnożenia
 • zapominanie bieżącej daty i dnia tygodnia
 • mała organizacja własna („roztrzepanie”)
 • zapominanie o zadaniach domowych, klasówkach i sprawdzianach
 • niska umiejętność wypowiadania się na piśmie (np. lakoniczne wypracowania)
 • mylenie lewej i prawej strony
 • mała orientacja na zegarze
 • kłopoty z powiedzeniami i przysłowiami
 • nieestetyczny zapis w zeszytach
 • niska samoocena z powodu słabych osiągnięć w szkole

“Jestem rodzicem dziecka z dysleksją”. Najważniejsze informacje i wskazówki dla rodzica oraz praktyczne ćwiczenia do pracy z dzieckiem. Opracowanie Marta Badowska. Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON.

Jeśli trudności i problemy dziecka martwią Państwa, możecie

 zwrócić się o pomoc.

W takiej sytuacji warto jest zgłosić się na rozmowę lub poradę do:

 • Nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III)
 • Nauczyciela języka polskiego, matematyki
 • Pedagoga szkolnego lub psychologa szkolnego
 • Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

 


 

Drogi Rodzicu!!!

Jeśli Twoje dziecko ma specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, liczeniu, problemy z ortografią – tzw. Dysleksję, Dysgrafię, Dyskalkulię czy Dysortografię, nie martw się. Zapoznaj się z dekalogiem dla rodziców dzieci dyslektycznych prof. dr hab. Marty Bogdanowicz i pomóż swojej latorośli. 

 

 


Dekalog dla rodziców dzieci dyslektycznych

opr.: prof. dr hab. Marta Bogdanowicz

NIE – „nie czyń bliźniemu, co Tobie niemiłe”.

 

1.Nie traktuj dziecka jak chorego, kalekiego, niezdolnego, złego lub leniwego.

2.Nie karz, nie wyśmiewaj dziecka w nadziei, że zmobilizujesz je to do pracy.

3.Nie łudź się, że dziecko „samo z tego wyrośnie”, „weźmie się w garść”, „przysiądzie fałdów” lub że ktoś je z tego „wyleczy”.

4.Nie spodziewaj się, że kłopoty dziecka pozbawionego specjalistycznej pomocy ograniczą się do czytania i pisania i skończą się w młodszych klasach szkoły podstawowej.

5.Nie ograniczaj dziecku zajęć pozalekcyjnych, aby miało więcej czasu naukę, ale i nie zwalniaj go z systematycznych ćwiczeń. TAK – „strzeżonego Pan Bóg strzeże”.

6.Staraj się zrozumieć swoje dziecko, jego potrzeby, możliwości i ograniczenia, aby zapobiec trudnościom szkolnym.

7.Spróbuj jak najwcześniej zaobserwować trudności dziecka: na czym polegają i co jest ich przyczyną. Skonsultuj się ze specjalistą (psychologiem, pedagogiem, logopedą).

8.Aby jak najwcześniej pomóc dziecku:

 • zaobserwuj w codziennej pracy z dzieckiem, co najskuteczniej mu pomaga,
 • korzystaj z odpowiedniej literatury i fachowej pomocy nauczyciela -terapeuty (w formie terapii indywidualnej i grupowej),
 • bądź w stałym kontakcie z nauczycielem i pedagogiem szkolnym.

9.Bądź życzliwym, pogodnym, cierpliwym przewodnikiem i towarzyszem swego dziecka w jego kłopotach szkolnych.

10.Chwal i nagradzaj dziecko nie tyle za efekty jego pracy, ile za włożony w nią wysiłek. Spraw, aby praca z dzieckiem była przyjemna dla was obojga.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na stronie:

 

S.S

Pokaż więcej

Podobne Artykuły

Back to top button
Skip to content