Uncategorized

SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W NAUCE

DRODZY RODZICE!

Jeśli zauważyliście, że Wasze dziecko ma problemy z czytaniem, pisaniem lub liczeniem, popełnia przy tym liczne i różne błędy, może to wskazywać, iż należy ono do grupy uczniów mających specyficzne trudności w nauce, takie jak:

 • dysleksja,
 • dysortografia,
 • dysgrafia,
 • dyskalkulia

Czasem, zdarza się tak, że niektóre dzieci mają problem z opanowaniem tych umiejętności. Mimo, iż ich rozwój intelektualny słuch i wzrok są prawidłowe. Dziecko stara się i pracuje, nauczyciele pomagają, a Państwo je wsparcie, to nie osiąga sukcesu. Co wtedy?

Zdaniem Polskiego Towarzystwa Dysleksji: “Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu ujawniają się dopiero w szkole, podczas gdy już w okresie przedszkolnym można zauważyć objawy, które cechują tzw. dzieci ryzyka dysleksji”:

 • opóźniony rozwój mowy;
 • mała sprawność i koordynacja ruchów podczas zabaw ruchowych, samoobsługi, rysowania i pisania (brzydkie pismo);
 • wadliwa wymowa, trudności z wypowiadaniem złożonych słów, błędy gramatyczne;
 • trudności z różnicowaniem głosek podobnych oraz z wydzieleniem sylab, głosek ze słów i ich syntezą;
 • trudności z wykonywaniem układanek i odtwarzaniem wzorów graficznych;
 • Oburęczność;
 • mylenie prawej i lewej ręki;
 • trudności w czytaniu pomimo dobrej inteligencji oraz braku zaniedbania środowiskowego i dydaktycznego;
 • trudności z opanowaniem poprawnej pisowni: pismo zwierciadlane, mylenie liter podobnych pod względem kształtu (p-b-d-g), liter odpowiadających głoskom zbliżonym fonetycznie, opuszczanie liter, błędy ortograficzne pomimo znajomości zasad ortografii- Polskie Towarzystwo Dysleksji.

Symptomy dysleksji u dzieci w wieku wczesnoszkolnym:

 • kłopoty z dzieleniem na sylaby i rozróżnianiem głosek w wyrazach
 • problemy z poprawnym wymawianiem wielosylabowych słów
 • mała precyzja ruchów dłoni, nieumiejętność wiązania kokardki, cięcia nożyczkami po śladzie
 • nieprawidłowy uchwyt kredki lub narzędzia pisarskiego
 • nieprawidłowy kierunek kreślenia linii i liter
 • problem z rysowaniem i odtwarzaniem szlaczków
 • mylenie liter kształtopodobnych (m-n-u, p-b-d-g, l-ł-t)
 • słaba orientacja w przestrzeni (nad, pod, za, obok) i w czasie (pory dnia)
 • słabe zapamiętywanie liter, cyfr i kształtów geometrycznych
 • ubogie słownictwo
 • liczne błędy gramatyczne
 • kłopoty z uczeniem się sekwencji (wierszyki, dni tygodnia, miesiące.
 • niskie różnicowanie głosek podobnie brzmiących (z-s, g-k, p-b, t-d)
 • nieestetyczne próby pisania
 • niska sprawność ręki piszącej
 • brak ustalonej stronności ciała i dominującej ręki
 • kłopot z opanowaniem zegara
 • niska koordynacja ruchowa
 • problem z nauczeniem się jazdy na rowerze i łapaniem piłki

“Jestem rodzicem dziecka z dysleksją”. Najważniejsze informacje i wskazówki dla rodzica oraz praktyczne ćwiczenia do pracy z dzieckiem. Opracowanie Marta Badowska. Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON.

Symptomy dysleksji u dzieci starszych (9–12 lat)

 • trudności z płynnym czytaniem
 • trudności z rozumieniem czytanych treści
 • wolne tempo dekodowania wyrazów
 • mylenie liter w wyrazach
 • nieortograficzny zapis wyrazów
 • mylenie znaków i cyfr w matematyce
 • kłopoty z podstawianiem do wzoru
 • trudności w nauce geometrii i poruszaniu się na mapie
 • problem z nauczeniem się tabliczki mnożenia
 • zapominanie bieżącej daty i dnia tygodnia
 • mała organizacja własna („roztrzepanie”)
 • zapominanie o zadaniach domowych, klasówkach i sprawdzianach
 • niska umiejętność wypowiadania się na piśmie (np. lakoniczne wypracowania)
 • mylenie lewej i prawej strony
 • mała orientacja na zegarze
 • kłopoty z powiedzeniami i przysłowiami
 • nieestetyczny zapis w zeszytach
 • niska samoocena z powodu słabych osiągnięć w szkole

“Jestem rodzicem dziecka z dysleksją”. Najważniejsze informacje i wskazówki dla rodzica oraz praktyczne ćwiczenia do pracy z dzieckiem. Opracowanie Marta Badowska. Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON.

Jeśli trudności i problemy dziecka martwią Państwa, możecie

 zwrócić się o pomoc.

W takiej sytuacji warto jest zgłosić się na rozmowę lub poradę do:

 • Nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III)
 • Nauczyciela języka polskiego, matematyki
 • Pedagoga szkolnego lub psychologa szkolnego
 • Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

S.S.

Pokaż więcej

Podobne Artykuły

Back to top button
Skip to content