Dokumenty szkoły

Procedury

Procedura zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w Szkole Podstawowej nr 3 w Wojkowicach: pobierz

Procedury udzielania i organizacji pomocy  psychologiczno – pedagogicznej: pobierz

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych: pobierz

Wewnętrzne procedury postępowania interwencyjnego w sytuacjach zagrożenia: pobierz

Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku: pobierz

Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia ataku terrorystycznego na terenie szkoły: pobierz

Procedura na wypadek skażenia chemicznego lub biologicznego szkoły: pobierz

Procedury organizacji ewakuacji: pobierz

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia w szkole zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego: pobierz

Procedura zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego: pobierz

Procedury zwalniania uczniów z  zajęć edukacyjnych: pobierz

Procedura postępowania w razie potwierdzenia zakażenia koronawirusem ucznia lub pracownika szkoły: pobierz

Procedura kontaktu z rodzicami w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia ucznia: pobierz

Procedura dotycząca przygotowywania posiłków w kuchni szkolnej: pobierz

Pokaż więcej

Podobne Artykuły

Back to top button
Skip to content