AktualnościNauka

Rekrutacja do szkół średnich na rok szkolny 2023/2024

REKRUTACJA 2023 / 2024

Szkolny doradca zawodowy radzi:

  • Informacje dla ósmoklasisty.
  • Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
  • Kalendarz rekrutacji na rok 2023 / 2024
  • Wykaz szkół średnich i branżowych powiatu będzińskiego

Informacje dla ósmoklasisty

Ósmoklasisto – stoisz przed wyborem nowej szkoły!

Na stronie https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/index.html

znajdziesz informacje dotyczące rekrutacji do wybranych szkół ponadpodstawowych: liceum, technikum lub szkół branżowych.

System VULCAN, w którym będziecie się rejestrować, przygotował dla Was i dla Waszych rodziców film instruktażowy, który ułatwi przejście przez proces rekrutacji w systemie Nabór Szkoły ponadpodstawowe VULCAN. Warto skorzystać!!!

Przewodnik dla kandydata rejestrującego się samodzielnie w systemie:

https://www.youtube.com/watch?v=-II5pc62VRc

Na stronie https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/index.html oraz stronach szkół znajdziesz wiele ciekawych informacji na temat oferowanych kierunków kształcenia na rok szkolny 2023 /2024, poznasz również historię i tradycje związane z wybranymi szkołami!


Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Rekrutacja do szkoły średniej jest kilkuetapowa i rozpoczyna się już w maju.

O przyjęciu do szkoły decyduje ilość uzyskanych punktów, na które składają się wyniki                            z egzaminu ósmoklasisty, z oceny ze świadectwa oraz pkt dodatkowe określane w „Regulaminie  rekrutacji do klas pierwszych” danej szkoły.  Maksymalnie można uzyskać 200 pkt.

Pamiętaj!

O przyjęciu do szkoły nie decyduje kolejność zgłoszeń, tylko suma uzyskanych punktów. Wniosek i dokumenty należy jednak złożyć w terminie!

Rekrutacja do szkół średnich odbywa się w kilku etapach:

Należy wówczas zarejestrować się na stronie   https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/index.html  złożyć wniosek o przyjęcie do wybranej przez siebie szkoły – (szkoła pierwszego wyboru). Wniosek musi być podpisany przez kandydata i rodzica/ prawnego opiekuna.

  • Następnie, już po egzaminie, gdy otrzyma się wynik, trzeba donieść zaświadczenie z wynikiem do konkretnej, wybranej placówki.
  • Po ogłoszeniu przez szkoły listy uczniów, którzy zostali zakwalifikowani, należy złożyć w wybranej placówce deklarację woli przyjęcia do szkoły, a więc dostarczyć wymagane dokumenty: tj. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  • Po tym, jak minie termin składania dokumentów, szkoły publikują oficjalne listy, na których znajdują się kandydaci zakwalifikowani do danej placówki oraz ci, którym nie udało się dostać do szkoły. Wówczas rozpoczyna się drugi etap rekrutacji, który przebiega podobnie jak pierwszy (zgodnie z kalendarzem rekrutacji)

Kalendarz rekrutacji na rok 2023 / 2024

Data początkowa Data końcowa Informacje o etapie
15.05.2023 29.05.2023

 

do godz. 15:00

Składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów wstępnych, dwujęzycznych, międzynarodowych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego oraz do oddziałów wymagających indywidualnych predyspozycji
15.05.2023 19.06.2023

 

do godz. 15:00

Składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych
Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)
30.05.2023 12.06.2023

 

do godz 15:00

Przeprowadzenie sprawdzianów kompetencji językowych/predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej oraz uzdolnień kierunkowych
Dokładne terminy znajdują się na stronie danej szkoły, która prowadzi takie oddziały. Wyniki zostaną opublikowane do 14 czerwca w szkole, w której kandydat przystąpił do sprawdzianu oraz w systemie rekrutacji na koncie kandydata
23.06.2023  10.07.2023

 

do godz. 15:00

Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia
Dostarczenie do szkoły I wyboru świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty
23.06.2023 10.07.2023

do godz. 15:00

Możliwość zmiany decyzji dotyczącej wyboru szkół lub złożenie nowego wniosku
Złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wcześniej złożonego wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.
18.07.2023    

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia

 

18.07.2023 25.07.2023

 

do godz. 15:00

Potwierdzanie woli podjęcia nauki

Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani, poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowej, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

26.07.2023   Publikacja list przyjętych

Wykaz szkół średnich i branżowych powiatu będzińskiego.

Kończycie Szkołę Podstawową i musicie dokonać wyboru szkoły średniej. Zastanawiacie się którą szkołę wybrać – Liceum Ogólnokształcące, Technikum, a może Szkołę Branżową?

Wybór jest duży! Szkoły Powiatu Będzińskiego przygotowały dla Was bogatą ofertę edukacyjną, wiele ciekawych kierunków kształcenia.

Aby ułatwić wyszukiwanie szkół i prezentowanych kierunków, poniżej przedstawiam linki do wszystkich szkół ponadpodstawowych naszego powiatu.

Wchodząc na strony wybranych szkół, szukaj informacji w zakładkach dla kandydatów – tam znajdziecie wszystkie informacje dotyczące dostępnych kierunków, rozszerzeń itp.

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernikahttp://pierwszeliceum.bedzin.pl/kopernik/

II Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiegohttp://www.wyspianski.bedzin.pl/

III Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwidahttps://norwid.edu.pl/

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będziniehttps://ckziu.bedzin.pl/

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzihttp://zsoit.czeladz.pl/

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Siewierzuhttp://www.lo.siewierz.pl/lo/

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicachhttp://lowojkowice.eu/

Wykazy szkół z miast:

Sosnowiec –    https://bip.um.sosnowiec.pl/Article/get/id,534102.html

Bytom –          https://www.bytom.pl/bip/urzad-miasta-bytom/szkoly-ponadpodstawowe

Piekary Śląskiehttps://piekary.pl/miasto/szkoly-ponadgimnazjalne/

Siemianowice Ślaskiehttp://www.superedukacja.siemianowice.pl/

           Lidia Musiał

szkolny doradca zawodowy

Pokaż więcej

Podobne Artykuły

Back to top button
Skip to content