Dokumenty szkoły

Zarządzenia

Zarządzenie nr 6 /2021/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Wojkowicach z dnia 04.10 .2021r.       w sprawie: wprowadzenia Regulaminu   organizacji  oraz przebiegu  Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych na terenie szkoły w roku szkolnym 2021/2022

Zarządzenie nr  4/2021/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Wojkowicach  z dnia 08.09.2021r.        w sprawie :  zmian w Zarządzeniu Dyrektora Szkoły nr 10/2020/21 w sprawie zasłaniania ust i nosa dla uczniów, nauczycieli, pracowników, rodziców w przestrzeni wspólnej tj. korytarze, szatnia, świetlica szkolna oraz aktualnych zasad i ograniczeń.

Zarządzenie nr  3/2021/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Wojkowicach z dnia 28 .09.2021r.       w sprawie wprowadzenia  dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022

Zarządzenie nr  2 /2021/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Wojkowicach  z dnia 01.09.2021r.      w sprawie : powierzenia stanowiska wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Wojkowicach  

Zarządzenie nr 1 /2021/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Wojkowicach z dnia 26.08.2021 r.

Zarządzenie nr 22/2020/2021 – Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Wojkowicach z dnia 30 kwietnia 2021r. w sprawie:  czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

ZARZĄDZENIE NR 19 /2020/2021

Zarządzenie NR 20 /2020/2021

Zarządzenie nr 1   /2020/21  Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3w Wojkowicach  z dnia 25 sierpnia 2020r. w sprawie sposobu realizacji zadań Szkoły  Podstawowej nr 3  w czasie epidemii.

Zarządzenie nr 10/2017 w sprawie nowych stawek za obiady od 1 stycznia 2018 r.

Zarządzenie nr 26/2019 w sprawie  nowych stawek za obiady od 1 września 2019

Zarządzenie Nr 12a /2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Korzystania ze stołówki Podstawowej  nr 3  w Wojkowicach

Zarządzenie Nr 27  /2018/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Korzystania ze stołówki Podstawowej  nr 3  w Wojkowicach

Pokaż więcej

Podobne Artykuły

Back to top button
Skip to content