Erasmus +/ POWER

Projekt i jego założenia

Znalezione obrazy dla zapytania: fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój logo"Znalezione obrazy dla zapytania: " power frse logo"  Znalezione obrazy dla zapytania: europejski fundusz społeczny"

 

„ Będąc na tropie sukcesu i zadowolenia ucznia” – Mobilność kadry edukacyjnej szkolnej.

   Od 1 czerwca 2017 r realizowaliśmy projekt programu POWER Akcja KA1 Edukacja szkolna Mobilność kadry edukacji szkolnej „Będąc na tropie sukcesu i zadowolenia ucznia ” .Projekt przeznaczony był dla nauczycieli i kadry szkolnej zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji i zdobywaniem nowej wiedzy na kursach zagranicznych w całości finansowanych przez Unię Europejską w ramach pozyskanego grantu. Kadra ucząca w ciągu całego okresu trwania projektu wyjeżdżała  na szkolenia z zakresu ICT, motywacji ucznia a także na szkolenia metodyczne. Brała także udział w obserwacjach zajęć i metod pracy z uczniami zdolnymi oraz mającymi kłopoty w nauce. Nawiązaliśmy współpracę ze szkołą w Funchal na Maderze oraz z placówką mieszczącą się w Manisie w Turcji. Koordynatorem projektu była nauczycielka języka angielskiego Ewelina Molenda-Dziedzic

Informacje o projekcie

Dlaczego taki projekt?

Niniejszy projekt był wynikiem zapotrzebowania naszej szkoły na rozwój w dziedzinach: podniesienie kompetencji nauczycieli, zmiana tradycyjnych metod nauczania na nauczanie bardziej kreatywne wykorzystujące nowoczesnych technologii oraz innowacyjne metody, otwarcie na Europę i zwiększenie liczby projektów międzynarodowych, wzrost kompetencji dydaktyczno-pedagogicznych nauczycieli.

Rozwój umiejętności nauczycieli , to inwestycja w rozwój uczniów. Potrzeby rozwojowe kadry nauczycielskiej były bezpośrednio związane z przeprowadzoną wcześniej diagnozą potrzeb ucznia.

Jednym z zamierzonych celów głównych projektu było wzbudzenie zainteresowania lekcjami oraz zmotywowanie uczniów do pracy, pobudzenie wiary we własne możliwości. Zdobyte umiejętności, podniesienie kompetencji językowych, kształtowanie otwartości na różnorodność językową i kulturową, wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz innowacyjnych metod nauczania – to kompetencje pozwalające na zmiany w metodach nauczania.

Bezpośrednimi uczestnikami projektu w latach 2017-2019 byli  nauczyciele języków obcych oraz nauczyciele uczący na różnych etapach edukacyjnych, a także inni nauczyciele zainteresowani tematyką projektu. Zadania podjęte w projekcie odzwierciedlały nasze bieżące potrzeby rozwojowe podyktowane potrzebami uczniów.

W perspektywie długofalowej spodziewany wpływ projektu to wprowadzenie w naszej szkole CLIL( nauczanie przedmiotów lub wybranych ich elementów w językach obcych).

Niewątpliwie zmiana metod nauczania poprzez wykorzystanie ICT na lekcjach będzie miała bezpośrednie przełożenie na wzrost motywacji ucznia oraz jego zainteresowania lekcji.

Pokaż więcej
Back to top button
Skip to content