Dla rodziców

Zarządzenie ws. darmowych podręczników

Zarządzenie
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Wojkowicach
z dnia 1.07 2018 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z darmowych podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych służących do realizacji programów nauczania przez uczniów

Szkoły Podstawowej nr 3 w Wojkowicach

Na podstawie Na podstawie art.22ak ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2016 r, poz.1943 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§1

W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników ustalam Regulamin korzystania z darmowych podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych, służących do realizacji programów nauczania przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Wojkowicach stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc zarządzenie Dyrektora z dnia 11.10.2017 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z od 1 września 2018 r.

Grażyna Trzcionka
Dyrektor Szkoły

Pokaż więcej

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Skip to content