Uncategorized

Dla rodzica

 

 

DROGI RODZICU, 

jeśli:

 • niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka, które w ostatnim czasie uległo zmianie (np. dziecko jest: smutne, agresywne, rozdrażnione, przygnębione, nadmiernie pobudzone, ma problemy z apetytem, snem, nie chce się uczyć)
 • chcesz poprawić swoje relacje z dzieckiem
 • martwisz się i chcesz porozmawiać na temat nauki swojego dziecka, jego trudności i niepowodzeń
 • chcesz porozmawiać na temat funkcjonowania Twojego dziecka w szkole lub jego relacji z klasą podczas zdalnego nauczania
 • pragniesz ustrzec swoje dziecko przed zrachowaniami ryzykownymi (zażywanie substancji psychoaktywnych, palenie papierosów, niewłaściwe kontakty towarzyskie, itp.)
 • zauważyłeś, że Twoje dziecko nie radzi sobie z emocjami
 • masz trudności wychowawcze i potrzebujesz wsparcia
 • chcesz podnieść swoje kompetencje rodzicielskie
 • szukasz pomocy i nie wiesz, gdzie możesz ją uzyskać
 • zauważyłeś u dziecka pogorszenie relacji z rówieśnikami
 • lub masz inne pytania, bądź inny problem

 

Zgłoś się do pedagoga lub psychologa szkolnego.

Może razem uda nam się rozwiązać problem! 

Pedagog i psycholog:

 • wysłucha Państwa
 • porozmawia
 • udzieli porad i wskazówek
 • odpowie na pytania
 • w razie potrzeby wskaże specjalistę
 • wskaże instytucję, do której można się zgłosić
 • zorganizuje odpowiednią formę pomocy

 

Czym zajmuje się pedagog szkolny ?

 • Organizuje pomoc i wsparcie dla uczniów, rodziców, nauczycieli, wychowawców klas.
 • Organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla uczniów, której głównym celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się.
 • Współpracuje z organami szkoły i zewnętrznymi instytucjami pomocowymi działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

Zadania pedagoga:

 1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb ucznia
 2. Określanie form pomocy uczniom objętym opieką psychologiczno- pedagogiczną
 3. Analiza niepowodzeń szkolnych ucznia.
 4. Prowadzenie różnych form pomocy dla uczniów, rodziców, nauczycieli.
 5. Działanie na rzecz pomocy materialnej uczniom,

Do zadań pedagoga w szkole należy w szczególności:

 1. Wspieranie rozwoju uczniów oraz diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów
 2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości  psychofizycznych   uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.
 3. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
 4. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb
 5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy  w środowisku szkolnym  i pozaszkolnym uczniów.
 6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych  w sytuacjach kryzysowych;
 7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
 8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

                                                                                                              LM

Drodzy Rodzice!

Zachęcam Państwa do zapoznania się z materiałami kampanii fundacji

„Dajemy Dzieciom Siłę”

 

„DOMOWE ZASADY EKRANOWE”

„Domowe zasady ekranowe” to kampania, która promuje i zachęca do rozsądnego korzystania z urządzeń ekranowych. By ich używanie nie zagrażało relacjom rodzinnym, rozwoju i zdrowiu dzieci i domowników.  Jak w odpowiedzialny, bezpieczny i zrównoważony sposób korzystać z „ekranów” dowiecie się Państwo zaglądając na stronę kampanii – link (https://www.domowezasadyekranowe.fdds.pl/kampania/)

                                                                                                S.S

Drodzy Rodzice!

     Jak rozmawiać z dzieckiem o koronawirusie?

W tym szczególnym czasie, bardzo ważna jest rozmowa z dzieckiem na temat pandemii i koronawirusa. Możliwe, że niektórzy z Państwa zastanawiają się, jak porozmawiać z dzieckiem na ten temat. Oto pomocny materiał: Jak rozmawiać z dzieckiem o koronawirusie:

                                                                                         S.S

 

Porady pedagoga szkolnego

 

Pokaż więcej

Podobne Artykuły

Back to top button
Skip to content