O szkole

Biblioteka

Godziny pracy biblioteki szkolnej:

poniedziałek 8.00 – 14.00

wtorek 8.00 – 14.00

środa 8.00 -14.00

czwartek 8.00 – 14.00

piątek 8.00 – 14.00

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW

 1. Regulamin ten jest częścią Regulaminu Biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wojkowicach.
 2. W momencie wypożyczenia podręcznika należy  go  szczegółowo obejrzeć pod kątem uszkodzeń egzemplarza i jeżeli takie istnieją  zgłosić bibliotekarzowi,
 3. Wypożyczone podręczniki należy szanować,
 4. Jeżeli uczeń zniszczy lub zgubi podręcznik musi wpłacić kwotę równą jego wartości (uzgodnioną z bibliotekarzem) na konto szkoły wskazane przez bibliotekarza,
 5. Obowiązkiem ucznia jest zabezpieczenie każdego otrzymanego z biblioteki podręcznika okładką oraz umieszczenie na niej swego imienia i nazwiska,
 6. Za brak okładki na podręczniku uczeń może zostać ukarany punktami ujemnymi w ilości zgodnej z obowiązującym systemem oceniania ,
 7. Podręczniki należy szanować jako dobro wspólne. W szczególności nie wolno w nich niczego pisać ani zaznaczać.
 8. Na bieżąco, podczas użytkowania należy dokonywać drobnych napraw podręcznika, jeżeli takich wymaga.
 9. Podręczniki wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego.
 10. Wszystkie wypożyczone podręczniki należy zwrócić do biblioteki szkolnej najpóźniej na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego lub w innym wcześniejszym terminie ogłoszonym przez bibliotekarza,
 11. Uczniowie klas I-III są zobowiązani zwracać poszczególne części podręczników do biblioteki szkolnej w ciągu tygodnia od zakończenia realizowania treści w nich zawartych.

  „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”

W  ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” w roku szkolnym 2023/2024 w naszej szkole realizowane są działania promujące czytelnictwo.Szkoła nasza otrzymała dofinansowanie w wysokości 12 000 złotych z budżetu państwa oraz 3 000 złotych z organu prowadzącego, czyli Gminy Wojkowice. Za otrzymane pieniądze zakupione zostały książki i  lektury dla uczniów , elementy wyposażenia biblioteki szkolnej(biurko oraz urządzenie wielofunkcyjne), a także książki przeznaczone na nagrody dla uczestników konkursów promujących czytelnictwo. W ramach Programu przez cały rok szkolny realizowane będą różne działania promujące czytelnictwo  (projekty, konkursy, akcje, spotkanie autorskie). Zachęcamy uczniów do wypożyczeń zakupionych pozycji literackich oraz do udziału w akcjach promujących czytelnictwo w naszej szkole.

Katarzyna Płonka – nauczyciel biblioteki

 

 

Pokaż więcej

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Skip to content