O szkole

Grono Pedagogiczne

              Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 3 w Wojkowicach

Dyrektor szkoły
mgr Grażyna Trzcionka – nauczyciel dyplomowany

Wicedyrektor szkoły
mgr Urszula Czerkawska – nauczyciel dyplomowany

Nauczyciele nauczania zintegrowanego:

mgr Marta Możdżeń – nauczyciel kontraktowy

mgr Anna Biela – nauczyciel dyplomowany

mgr Elżbieta Grochowina- nauczyciel mianowany

mgr Grażyna Trzcionka – nauczyciel dyplomowany

mgr Justyna Kowalczyk – nauczyciel dyplomowany

mgr Aneta Pawlik- Rutkowska – nauczyciel kontraktowy

mgr Angelika Jasińska – nauczyciel kontraktowy

mgr Katarzyna Piec – nauczyciel kontraktowy

Nauczyciele języka polskiego
mgr  Milena Caban – nauczyciel kontraktowy
mgr  Magdalena Polarz – nauczyciel dyplomowany

Nauczyciele języka angielskiego

mgr Patrycja Szteliga – nauczyciel kontraktowy

mgr Elżbieta Grochowina – nauczyciel mianowany

mgr Ewelina Molenda-Dziedzic – nauczyciel dyplomowany

mgr Dagmara Zacharjasz – nauczyciel mianowany

Nauczyciel języka niemieckiego
mgr Patrycja Szteliga  – nauczyciel kontraktowy

Nauczyciele historii
mgr Agata Ligęza – nauczyciel dyplomowany

mgr Milena Caban – nauczyciel kontraktowy

mgr Danuta Ogrodnik – nauczyciel początkujący

Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie
mgr Agata Ligęza – nauczyciel dyplomowany

Nauczyciele matematyki

mgr Anna Możdżeń – nauczyciel dyplomowany
mgr Izabela Hołaj – nauczyciel dyplomowany

mgr Renata Dębska – nauczyciel początkujący

Nauczyciel biologii , przyrody
mgr Katarzyna Maczuga – nauczyciel dyplomowany

mgr Daria Kowalska – nauczyciel kontraktowy

Nauczyciel chemii
mgr Anna Boczkal – Czapla – nauczyciel początkujący

Nauczyciel geografii

mgr Daria Kowalska – nauczyciel kontraktowy

mgr Katarzyna Maczuga–  nauczyciel dyplomowany

Nauczyciel fizyki
mgr Arkadiusz Sewerynek – nauczyciel dyplomowany

Nauczyciel muzyki
mgr Monika Polan- Zbączyniak – nauczyciel dyplomowany

Nauczyciel plastyki
mgr Urszula Czerkawska – nauczyciel dyplomowany

Nauczyciel techniki
mgr Anna Możdżeń – nauczyciel dyplomowany

Nauczyciele informatyki i zajęć komputerowych
mgr Arkadiusz Sewerynek – nauczyciel dyplomowany

Nauczyciele wychowania fizycznego
mgr Lidia Ratajczak – nauczyciel dyplomowany
mgr Grzegorz Frandofert – nauczyciel dyplomowany

Nauczyciele religii

mgr Anna Biela – nauczyciel dyplomowany

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
mgr Angelika Jasińska – nauczyciel kontraktowy

Pedagog
mgr Sylwia Stępień – nauczyciel dyplomowany

Psycholog
mgr Bartosz Milewski – nauczyciel kontraktowy

Doradca zawodowy
mgr Lidia Musiał – nauczyciel dyplomowany

Logopeda
mgr Grażyna Trzcionka – nauczyciel dyplomowany

mgr Magdalena Polarz – nauczyciel dyplomowany

Nauczyciel bibliotekarz
mgr Katarzyna Płonka – nauczyciel dyplomowany

Nauczyciele świetlicy

mgr Agnieszka Cieśla – nauczyciel dyplomowany

mgr Marta Możdżeń – nauczyciel kontraktowy

mgr Joanna Niedbała – nauczyciel początkujący

mgr Anna Mróz – Korzeniowska nauczyciel kontraktowy

mgr Dagmara Zacharjasz- nauczyciel mianowany

Nauczyciel wspomagający

mgr Agnieszka Cieśla- nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Boczkal – Czapla – nauczyciel początkujący

mgr Magdalena Walas – nauczyciel kontraktowy

mgr Izabela Trefon – nauczyciel kontraktowy

mgr Maria Goczoł – nauczyciel dyplomowany

mgr Joanna Niedbała- nauczyciel początkujący

mgr  Sylwia Stępień – nauczyciel dyplomowany

mgr Danuta Ogrodnik – nauczyciel początkujący

mgr Dagmara Zacharjasz – nauczyciel mianowany

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Grzegorz Frandofert- nauczyciel dyplomowany

Terapeuta pedagogiczny

mgr Mirosława Całka- nauczyciel dyplomowany

Pedagog specjalny

mgr Magdalena Walas – nauczyciel kontraktowy

mgr Sylwia Stępień – nauczyciel dyplomowany

Wychowawcy klas

Ia- mgr Katarzyna Piec

Ib- mgr Marta Możdżeń

Ic  -mgr Anna Biela

IIa- mgr Justyna Kowalczyk

IIb- mgr Aneta Pawlik-Rutkowska

IIc  -mgr Angelika Jasińska

IIIa-  mgr Anna Możdżeń

IIIb –mgr  Elżbieta Grochowina

IVa- mgr Milena Caban

IVb- mgr Agnieszka Cieśla

Va- mgr Lidia Ratajczak

Vb- mgr Grzegorz Frandofert

VIa-mgr Izabela Hołaj

VIb -mgr Joanna Niedbała

VIIa-Ewelina Molenda- Dziedzic

VIIb- mgr Patrycja Szteliga

 

GODZINY PRACY SEKRETARIATU
godziny pracy sekretariatu: codziennie 7:00 – 15:00

Sekretarz szkoły

Marta Kasprzyk

 

Pokaż więcej

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Skip to content