Dokumenty szkołyO szkole

Dokumenty szkoły

Statut Szkoły Podstawowej nr 3 w Wojkowicach

Procedury

Regulaminy

Zarządzenia

Nauka zdalna

Uchwały Rada Pedagogicznej

Program wychowawczo profilaktyczny: pobierz

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego: pobierz

Oświadczenie rodziców:  na zajęcia rewalidacyjne – klauzula inf – uczniowie: pdf, doc

Oświadczenie rodziców :  procedury – oświadczenia rodzica – uczeń niepełnoletni: pdf, doc

.

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół  i placówek  od 1 września 2020 r.

Zasady bezpiecznego korzystania  z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego – wspólny list szefów MEN, MI i GIS

.
Pokaż więcej

Podobne Artykuły

Back to top button
Skip to content