Aktualności

Lekcja otwarta – metody CLIL

Pod koniec maja w Szkole Podstawowej nr 3 odbyła się lekcja otwarta z zastosowaniem metody CLIL. Zajęcia odbyły się w klasie II a. Była to nietypowa dla drugoklasistów lekcja przyrody  z elementami języka angielskiego . Uczniowie rozmawiali o roślinach, nazywali po angielsku, czego rośliny potrzebują do życia . Podczas zajęć mieli też okazję własnoręcznie  zasiać roślinki, do wcześniej przygotowanej ziemi i doniczek. W Polsce podejście CLIL jest stosunkowo popularne na wyższych poziomach kształcenia, a uczniowie szkół podstawowych nieczęsto mają okazję brać udział w zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem tej metody. W pracy metodą CLIL naturalna potrzeba komunikacyjna sprawia, że zakres leksykalny i strukturalny języka obcego zostaje poszerzony o elementy charakterystyczne dla przedmiotów, z którymi jest integrowany. W podejściu CLIL język obcy jest narzędziem przekazu treści przedmiotowych, a do przyswajania struktury języka dochodzi niejako mimochodem. W wyniku tego wzbogacenia język ucznia staje się mniej sztampowy, a jego wypowiedzi charakteryzuje większa naturalność – i do tego celu będziemy dążyć.

Pokaż więcej

Podobne Artykuły

Back to top button
Skip to content