Kultura

Realizacja projektu „Bezpieczna +”

Szkoła Podstawowa nr 3 w Wojkowicach uczestniczyła w ostatniej edycji  „Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły  w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – Bezpieczna +”. Na realizację projektu szkoła uzyskała dofinansowanie w wysokości 21 620 zł, z czego 4 324 zł  wkładu własnego zabezpieczyła gmina Wojkowice.  Głównym celem projektu było budowanie pozytywnego klimatu szkoły, promowanie aktywności uczniów, kształtowanie w uczniach aktywnej, otwartej postawy. Cele szczegółowe to przede wszystkim działania rozwijające umiejętności psychospołeczne, kształtowanie więzi interpersonalnych, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych. Projekt realizowany był zgodnie z umową w okresie od 19 kwietnia do 31 sierpnia 2018 r.       Do udziału zaproszeni zostali zewnętrzni eksperci, którzy w ciekawej formie, przy użyciu aktywnych metod prowadzili zajęcia dla uczniów oraz rodziców, a także spotkania dla nauczycieli. Uczniowie aktywnie pracowali nad umiejętnością budowania właściwych relacji rówieśniczych oraz kształtowania więzi interpersonalnych. Zadanie „Team building”, którego celem było rozwijanie umiejętności psychospołecznych uczniów zrealizowane zostało przez pedagoga – terapeutę, który aktywizował uczniów do pracy, dbał o odpowiednią atmosferę. Udział w zajęciach pozwolił uczniom doskonalić umiejętności interpersonalne, rozwijać wyobraźnię, wzmacniać więzi wewnątrzgrupowe. Uczniowie wzięli również udział w turnieju gier planszowych, a zajęcia wspierali wolontariusze z koła gier planszowych „Planszopernik” ze SP nr 4 w Bytomiu. W ramach działań zmierzających do wzmacniania więzi i poprawy wzajemnej komunikacji, uczniowie wzięli udział w wyjazdowych warsztatach integracyjnych do Katowic. Celem wyprawy był Park Trampolin „JumpCity” oraz Kraina Zagadek „Escape Room”. Uczestnicy wyjazdu wspaniale się bawili, było mnóstwo śmiechu, a przede wszystkim wspaniale spędzony czas.  Uczniowie brali również udział w warsztatach antystresowych i w warsztatach z zakresu integracji sensorycznej prowadzonych przez doświadczonego pedagoga – terapeutę. Gry i zabawy przebiegały w miłej, serdecznej atmosferze. Dzieci mogły w pełni ujawnić swoją kreatywność oraz rozwijać zdolności artystyczne, w tym talenty aktorskie. Dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszyły się zajęcia z kinezjologii edukacyjnej. Ćwiczenia nazywane również gimnastyką mózgu przede wszystkim wzmacniały umiejętność koncentracji uwagi, zdolność uczenia się. Prowadząca aktywizowała uczniów do ćwiczeń, pokazywała dzieciom, w jaki sposób proste ćwiczenia ruchowe poprawiają funkcjonowanie ich umysłów. Arteterapia, to kolejny blok zajęć realizowany w ramach projektu „Bezpieczna+”. W czasie zajęć uczniowie rozwijali swoją kreatywność, wykonywali wspaniałe prace plastyczne, odreagowując tym samym emocje wynikające ze stresu szkolnego. Jednym z elementów projektu były również warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej oparte na wspólnych spotkaniach międzypokoleniowych. Uczniowie wspólnie z seniorami realizowali działania w zakresie rękodzieła i muzykoterapii. W okresie realizacji projektu na terenie szkoły utworzony został także Punkt Poradnictwa Psychologicznego dla zainteresowanych rodziców, a także Szkoła dla Rodziców (w ramach której odbyły się 4 popołudniowe spotkania z ekspertem – psychologiem i terapeutą). Podsumowaniem wszystkich działań w projekcie był trzydniowy wyjazd uczniów do gminy partnerskiej „Łasze Niżne”. W cudownych wakacyjnych nastrojach uczestnicy zwiedzali Zamek „Dunajec” w Niedzicy, Szczawnicę, wędrowali „Szlakiem Gotyckim”, pływając statkiem po jeziorze Czorsztyńskim  podziwiali widoki Pienin. Realizacja Projektu „Bezpieczna +” pozwoliła uczniów jeszcze bardziej rozwinąć swoje kompetencje psychospołeczne, otworzyć się na innych. Bardzo ważne jest, aby już od najmłodszych lat budować wśród uczniów poczucie własnej wartości, kształtować więzi interpersonalne i rozwijać umiejętności komunikacyjne.

 

                                                                                                 Koordynator Projektu

Lidia Musiał

Pokaż więcej

Podobne Artykuły

Back to top button
Skip to content