Aktualności

Kalendarz Roku Szkolnego 2019/2020

 • Zimowa przerwa świąteczna – 23 -31 grudnia 2019r.
 • Ferie zimowe – 13- 26 stycznia 2020
 • Wiosenna przerwa świąteczna – 9 kwietnia -14kwietnia 2020
 • Egzamin ósmoklasisty 15-16-17 kwietnia 2020
 • Zakończenie roku szkolnego – 26 czerwca 2020
 • Koniec pierwszego półrocza- 31 stycznia 2020
 • Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych w I półroczu- 20 grudnia 2019
 • Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych rocznych – 22 maja 2020
 • Informacja o przewidywanych rocznych- 8 czerwca 2020
 • Dodatkowy dzień wolny: 20 czerwca 2020
 • Zebrania z rodzicami: 16.30
  – 10 września 2019
  – 13 listopada 2019 + konsultacje
  – 30 stycznia 2020
  – 12 marca 2020 + konsultacje
  – 20 maja 2020- tylko konsultacje
Pokaż więcej

Podobne Artykuły

Back to top button
Skip to content