Aktualności

Egzamin ósmoklasisty 2021

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty w 2021 roku

Pokaż więcej

Podobne Artykuły

Back to top button
Skip to content