Aktualności

Zarządzenie nr 10/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3

Zarządzenie nr 10/2020/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Wojkowicach

z dnia 12 października 2020 r.

w sprawie: obowiązku zasłaniania usta i nosa dla uczniów, nauczycieli, pracowników
i rodziców w przestrzeni wspólnej tj. korytarze, szatnia, świetlica szkolna.

Na podstawie: art. 68 ust. 1 pkt. 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U.
z 2020 r. poz. 910); Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii i wytycznych MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

zarządzam, co następuje:

§1

Wprowadzam z dniem 12 października 2020 r. obowiązek zakrywania ust i nosa dla uczniów, nauczycieli, pracowników i rodziców w przestrzeni wspólnej tj. korytarze, szatnia, świetlica szkolna.

§ 2

Uczniowie, nauczycieli, pracownicy, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą używać maseczek mogą zastąpić je przyłbicami lub półprzyłbicami. Uczniowie, nauczycieli i pracownicy mogą być zwolnieni z noszenia maseczek, przyłbic lub półprzyłbic tylko w przypadku dostarczenia do szkoły stosownego zaświadczenia od lekarza specjalisty. W przypadku odmowy założenia maseczki, przyłbicy lub półprzyłbic uczeń po poinformowaniu rodzica/opiekuna prawnego zostanie odesłany do domu. Wobec osób pełnoletnich mogą zostać wyciągnięte konsekwencje prawne.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą 12 października 2020 r.

Pokaż więcej

Podobne Artykuły

Back to top button
Skip to content