AktualnościKultura

MIĘDZYGMNNY KONKURS RECYTATORSKI KLAS I-III 2021

MIĘDZYGMINNY KONKURS RECYTATORSKI KLAS I-III 2021

Pod tytułem “Jak czuję tak recytuję”.

 

W związku z sytuacją pandemiczną w tym roku Międzygminny Konkurs Recytatorki dla klas I-III odbędzie się za pomocą multimediów/ zdalnie. Szczegóły w regulaminie konkursu.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

 

Regulamin Międzygminnego Konkursu Recytatorskiego dla klas I-III w roku szkolnym 2020/2021 pod tytułem “Jak czuję tak recytuję”.

§ 1

Informacje ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 3 w Wojkowicach.
 2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III.
 3. W konkursie mogą brać udział uczniowie z ościennych gmin.

§ 2

Cele konkursu

 1. Propagowanie wśród dzieci zainteresowań artystycznych i literackich.
 2. Kształcenie zdolności artystycznych, recytatorskich.
 3. Rozwijanie umiejętności autoprezentacji.
 4. Promocja placówki.
 5. Nauka zdrowej rywalizacji.

§ 3

Tematyka konkursu

 1. “Jak czuję tak recytuję” – tematyka dowolna.

§ 4

Kategoria wiekowa

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I-III po dwóch przedstawicieli z każdej klasy, z każdej szkoły.
 2. Uczniowie będą oceniani w kategorii:
 • Klasy I
 • Klasy II
 • Klasy III

§ 5

Założenia organizacyjne

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrecytowanie wybranego przez siebie utworu o dowolnej tematyce.
 2. Swój występ należy nagrać i przesłać na podany adres e- mail: sp3wojkowice@poczta.onet.pl
 3. Do przesłanego filmiku należy dołączyć opis- imię, nazwisko uczestnika, klasę i szkołę, adres e- mail do korespondencji, opiekuna- nauczyciela przygotowującego do konkursu.
 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie pisemnej zgody przez rodziców / opiekunów prawnych na:
 • udział dziecka w konkursie, zgodę na podanie danych dziecka: imię, nazwisko, klasa, szkoła.
 • umieszczenie występu – finalisty wraz z podpisem imię i szkoła na stronie internetowej i szkolnym Facebooku organizatora- SP 3 Wojkowice.
 1. Zgłoszenie powinno zawierać zgodę nauczyciela/ opiekuna na podanie jego imienia i nazwiska.
 2. Zgody należy dołączyć do nagrania i przesłać na wskazany wyżej adres e- mail.
 3. Na konkurs można zgłosić jeden filmik z jednym wierszem.
 4. Recytacja powinna zostać nagrana w szkole, w odpowiedniej scenerii, na tle z napisem” Międzygminny Konkurs Recytatorski klas I –III 2021r. pod tytułem “Jak czuję tak recytuję”.

§ 6

Organizacja konkursu

 1. Konkurs będzie przebiegał w jednym etapie.
 2. Z pośród przesłanych filmików, komisja konkursowa, zgodnie z ustalonymi kryteriami oceny wybierze zwycięzców- 3 miejsca z każdej kategorii.
 3. Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą mailową/ informacja do szkoły.
 4. Nagrania – trzy pierwsze miejsca z każdej kategorii zostaną umieszczone na stronie internetowej i szkolnym Facebooku SP 3 Wojkowice.

§ 7

Kryteria oceniania prac

 1. Przesłane filmiki z recytowanym utworem oceniane będą, zgodnie następującymi kryteriami oceniania:
 2. Opanowanie pamięciowe tekstu
 3. Dobór repertuaru do wieku uczestnika
 4. Intonacja
 5. Wymagana sceneria

§ 8

Terminy

 1. Ogłoszenie konkursu: 24.02.2021r.
 2. Termin przysyłania nagrań: 12.03.2021r.
 3. Przewidywany termin rozstrzygnięcia: 17.03.2021r.
 4. Ogłoszenie wyników: 19.03.2021r.

 

§ 9

Zgoda

 1. Osoby biorące udział w konkursie, przesyłając nagranie, muszą załączyć do niego zgodę na udział w konkursie, prezentację nagrania na stronie internetowej szkoły i szkolnym Facebooku wraz z zamieszczonym swoim imieniem i klasą, szkołą.  (Załącznik 1 i 2 )

 

§ 10

Dane osobowe

 

 1. Podane dane sposobowe uczestnika konkursu- imię, nazwisko, klasa, szkoła, adres e- mail, imię i nazwisko opiekuna/ nauczyciela posłużą tylko i wyłączenie do rekrutacji i udziału dziecka w w/opisanym konkursie.
 2. Administratorem danych będą organizatorzy konkursu – SP 3 Wojkowice.
 3. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom.
 4. Dane będą przechowywane tylko na okres przebiegu konkursu tzn. od dnia nadesłania nagrania do otrzymania wyników.
 5. Dane zwycięzców takie jak: imię, klasa, szkoła wraz z nagraniem- wizerunkiem zostaną umieszczone na stronie internetowej i szkolnym Facebooku organizatora- SP 3 Wojkowice, ul. Sobieskiego 211 b

 

§ 11

Nagrody

 1. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uczestnika.
 2. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i drobne upominki.
 3. Zwycięskie nagrania zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły i szklonym Facebooku.
 4. Dyplomy za uczestnictwo w konkursie zostaną wysłane na wskazany adres e- mail.
 5. Dyplomy dla zwycięzców wraz z nagrodami będą do odebrania w sekretariacie szkoły SP 3 Wojkowice, ul. Sobieskiego 211 b po ogłoszeniu wyników konkursu od dnia 19.03.2021r. do dnia 26.03.2021r. W godzinach 7:00- 15:00

 

ZAŁĄCZNIK 1 i 2:  pdfdoc

 

 

 

 

 

 

Pokaż więcej

Podobne Artykuły

Back to top button
Skip to content