Aktualności

Egzamin ósmoklasisty 2022

Sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022

Harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty  w 2022 roku.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022.

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2022 roku

Pokaż więcej

Podobne Artykuły

Back to top button
Skip to content